Kuzimu meaning in swahili

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories. Misri: Makao Makuu ya Kuzimu Duniani.

Online Swahili - English Dictionary

Tunajaribu kuwajuisha wote na kuwapa sauti, uhakika na msaada. We try to see them all and give them voice and confidence and support. Wazo ni lile lile kuwa kuwapa watoto wachanga chakula kigumu kutawashibisha. The idea is the same as well where the introduction of solid foods will fill out their little bellies. Hawa wanaoitwa viongozi wetu hawakushuka kutoka kuzimu, lakini wanaakisi jamii yetu.

Our so-called leaders did not drop from Hell, but are actually just a reflection of our society. Sonia Gandhi congratulated the electorate on this mandate. Na wakiazimia kuwapa talaka basi, Mwenyezi Mungu ni Mwenye kusikia na Mjuzi.

And if they are bent on divorce, God hears all and knows everything. And if they decide on divorce - then indeed, Allah is Hearing and Knowing.

And if they decide upon divorce let them remember that Allah is Hearer, Knower. And if they have resolved on a divorce, then Allah is surely Hearing, Knowing.

And if they resolve on divorce, let them remember that Allah hears everything and knows everything. And if they resolve on divorcement, then verily Allah is Hearing, Knowing.

Bladed fan dnd 5e

And if they resolve to divorce—God is Hearing and Knowing. But if their intention is firm for divorce, Allah heareth and knoweth all things. But if they resolve on divorce, Allah is indeed all-hearing, all-knowing. But if they resolve on divorce, surely, Allah is the Hearer, the Knower. More context All My memories Ask Google.

Add a translation. Swahili Kuzimu. English Underworld. Swahili nini kuzimu! English what the hell! Swahili kwenda jehanamu, carolina, kwenda kuzimu.

"kuzimu" English translation

Swahili Tunajaribu kuwajuisha wote na kuwapa sauti, uhakika na msaada. English We try to see them all and give them voice and confidence and support.

Rar öffnen mac free

Swahili Wazo ni lile lile kuwa kuwapa watoto wachanga chakula kigumu kutawashibisha. English The idea is the same as well where the introduction of solid foods will fill out their little bellies. Swahili Hawa wanaoitwa viongozi wetu hawakushuka kutoka kuzimu, lakini wanaakisi jamii yetu.

English Our so-called leaders did not drop from Hell, but are actually just a reflection of our society.

English And if they are bent on divorce, God hears all and knows everything. English And if they decide on divorce - then indeed, Allah is Hearing and Knowing. English And if they decide upon divorce let them remember that Allah is Hearer, Knower. English And if they have resolved on a divorce, then Allah is surely Hearing, Knowing. English And if they resolve on divorce, let them remember that Allah hears everything and knows everything.

English And if they resolve on divorcement, then verily Allah is Hearing, Knowing. English And if they resolve to divorce—God is Hearing and Knowing.Meaning and definitions of utopia, translation in Swahili language for utopia with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of utopia in Swahili and in English language. What utopia means in Swahili, utopia meaning in Swahili, utopia definition, examples and pronunciation of utopia in Swahili language.

Go To Android App. Noun 1 a book written by Sir Thomas More 2 ideally perfect state; especially in its social and political and moral aspects 3 a work of fiction describing a utopia 4 an imaginary place considered to be perfect or ideal.

This dictionary has the largest database for word meaning. This dictionary helps you to search quickly for Swahili to English translation, English to Swahili translation.

It has more thanword meaning and is still growing. This English to Swahili dictionary also provides you an Android application for your offline use. English to Swahili Translation.

Not si :: Often it is not possible for everyone to agree to stay in jail for solidarity purposes Note Kumbuka :: I crumpled the note as best I could and threw it over the wall Nothing kitu :: I dont have to do anything or say anything and nothing I do do will be assessed Notice ilani :: He already knew where she lived and she might begin to notice him if he caught the same bus as her Noticeable liko :: More noticeable is the fact that he is obviously so much happier and he has started being playful again.

Lukewarm vuguvugu :: Ignoring the pain Kirby poured herself some lukewarm tea into the thermos cup Lumber Mbao :: Pieces of lumber appeared were carefully measured and then taken back to the workshop for fine tuning. Season 29 Episode 24 Published at: Saturday 23rd of January Published at: Friday 22nd of January Published at: Thursday 21st of January Published at: Wednesday 20th of January Published at: Tuesday 19th of January Your Favorite Words Loading Your Search History LoadingFrom professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Last Update: Usage Frequency: 1 Quality:. Kisha kifo na kuzimu vikatupwa ndani ya ziwa la moto. Ziwa hili la moto ndicho kifo cha pili. Kisha nikamwona malaika mmoja anashuka kutoka mbinguni akiwa na ufunguo wa kuzimu na mnyororo mkubwa mkononi mwake.

Lakini wakisha maliza kutangaza ujumbe huo, mnyama atokaye shimoni kuzimu atapigana nao, atawashinda na kuwaua. Na wewe Kafarnaumu, unataka kujikweza mpaka mbinguni? La; utaporomoshwa mpaka Kuzimu. Lakini hakupatikana mtu yeyote mbinguni, wala duniani, wala chini Kuzimu, aliyeweza kukifungua hicho kitabu au kukitazama ndani. Huyo tajiri, alikuwa na mateso makali huko kuzimu, akainua macho yake, akamwona Abrahamu kwa mbali na Lazaro karibu naye.

Bahari ikawatoa nje wafu waliokuwa ndani yake; kifo na kuzimu vikawatoa nje wafu waliokuwa ndani yao. Kila mmoja akahukumiwa kufuatana na matendo yake. Kisha malaika wa tano akapiga tarumbeta yake. Nami nikaona nyota iliyokuwa imeanguka juu ya nchi kutoka mbinguni. Nayo ikapewa ufunguo wa shimo la Kuzimu. Basi, nyota hiyo ikafungua shimo la Kuzimu, kukatoka moshi wa tanuru kubwa.

Jua na anga vikatiwa giza kwa moshi huo wa Kuzimu. Daudi aliona kabla mambo yatakayofanywa na Mungu na hivyo akasema juu ya ufufuo wa Kristo wakati aliposema: Hakuachwa kuzimu, mwili wake haukuoza. Tena wanaye mfalme anayewatawala, naye ndiye malaika wa kuzimu; jina lake kwa Kiebrania ni Abadoni, na kwa Kigiriki ni Apolioni, yaani mwangamizi.

Mimi ni yeye aliye hai! Nilikuwa nimekufa, lakini, tazama, sasa ni mzima milele na milele. Ninazo funguo za kifo na Kuzimu. Malaika akalitupa Kuzimu, akaufunga mlango wa kuingilia huko na kuutia mhuri ili lisiweze tena kuyapotosha mataifa mpaka hapo miaka elfu moja itakapotimia. Lakini baada ya miaka hiyo ni lazima lifunguliwe tena, lakini kwa muda mfupi tu. Huyo mnyama uliyemwona alikuwa hai hapo awali, lakini sasa amekufa. Hata hivyo, karibu sana atapanda kutoka shimoni kuzimu, lakini ataangamizwa.

Wanaoishi duniani watashangaa; naam, watu wote ambao majina yao hayakupata kuandikwa katika kitabu cha uzima tangu mwanzo wa ulimwengu, watashangaa kumwona huyo mnyama ambaye hapo awali, aliishi, kisha akafa na sasa anatokea tena!Thank you. License Number will be sent within 5 minutes of payment. Change page language: Kiswahili English. Welcome to africanlanguages. If you would like to advertise on this page, please contact us. News 13 Oct This dictionary now also returns results from the Microsoft Swahili terminology list, below the regular results!

English to Swahili Meaning :: utopia

Related cross-references are also automatically displayed. As of 13 Octoberan additional over extra entries have been added to the search from the Microsoft Swahili terminology list. This is the largest and longest-running online Swahili dictionary with any meaningful editorial quality control.

Swahili is a major language spoken in large parts of mainly East Africa, primarily as a lingua franca. The number of speakers is estimated to be between 50 million and million. This dictionary, created using TLexhas been online since Mayand is also the subject of lexicographic research. The dictionary also includes an integrated Sheng sub-lexicon - these entries are marked accordingly. You can also search the Sheng lexicon specifically by clicking here.

Copying Prohibited.In religion and folkloreHell is an afterlife location in which evil souls are subjected to punitive sufferingoften tortureas eternal punishment after death.

Religions with a linear divine history often depict hells as eternal destinations, the biggest examples of which are Christianity and Islamwhereas religions with reincarnation usually depict a hell as an intermediary period between incarnationsas is the case in the dharmic religions.

Religions typically locate hell in another dimension or under Earth 's surface. Other afterlife destinations include HeavenParadisePurgatoryLimboand the underworld. Other religions, which do not conceive of the afterlife as a place of punishment or reward, merely describe an abode of the dead, the gravea neutral place that is located under the surface of Earth for example, see KurHadesand Sheol.

Such places are sometimes equated with the English word hellthough a more correct translation would be "underworld" or "world of the dead". The ancient Mesopotamian, Greek, Roman, and Finnic religions include entrances to the underworld from the land of the living. The modern English word hell is derived from Old English helhelle first attested around AD to refer to a nether world of the dead reaching into the Anglo-Saxon pagan period.

Hell appears in several mythologies and religions. It is commonly inhabited by demons and the souls of dead people. A fable about Hell which recurs in folklore across several cultures is the allegory of the long spoons. Hell is often depicted in art and literature, perhaps most famously in Dante 's earlyth century narrative poem Divine Comedy. Punishment in Hell typically corresponds to sins committed during life.

Sometimes these distinctions are specific, with damned souls suffering for each sin committed see for example Plato's myth of Er or Dante's The Divine Comedybut sometimes they are general, with condemned sinners relegated to one or more chamber of Hell or to a level of suffering.

kuzimu meaning in swahili

In many religious cultures, including Christianity and Islam, Hell is often depicted as fiery, painful, and harsh, inflicting suffering on the guilty. Despite these common depictions of Hell as a place of fire, some other traditions portray Hell as cold. Buddhist — and particularly Tibetan Buddhist — descriptions of Hell feature an equal number of hot and cold Hells.

kuzimu meaning in swahili

Among Christian descriptions Dante 's Inferno portrays the innermost 9th circle of Hell as a frozen lake of blood and guilt. The Hell of Swahili mythology is called kuzimuand belief in it developed in the 7th and 8th century under the influence of Muslim merchants at the east African coast. Rejection and becoming a wandering soul is a sort of hell for one passing over.

The souls of the dead must make their way to Jaaniw the sacred dwelling place of the soul. Only those who have lived their lives on earth in accordance with Serer doctrines will be able to make this necessary journey and thus be accepted by the ancestors.

Those who can't make the journey become lost and wandering souls, but they do not burn in "hell fire". According to the Yoruba mythology, there is no hellfire. Wicked people guilty of e. With the rise of the cult of Osiris during the Middle Kingdom the "democratization of religion" offered to even his humblest followers the prospect of eternal life, with moral fitness becoming the dominant factor in determining a person's suitability.

At death a person faced judgment by a tribunal of forty-two divine judges. If they had led a life in conformance with the precepts of the goddess Maatwho represented truth and right living, the person was welcomed into the heavenly reed fields.

If found guilty the person was thrown to Ammitthe "devourer of the dead" and would be condemned to the lake of fire. These depictions of punishment may have influenced medieval perceptions of the inferno in hell via early Christian and Coptic texts. For the damned complete destruction into a state of non-being awaits but there is no suggestion of eternal torture; the weighing of the heart in Egyptian mythology can lead to annihilation. Modern understanding of Egyptian notions of hell relies on six ancient texts: [28].

The hells of Asia include the Bagobo "Gimokodan" which is believed to be more of an otherworld, where the Red Region is reserved who those who died in battle, while ordinary people go to the White Region [29] and in Dharmic religions"Kalichi" or " Naraka ". According to a few sources, hell is below ground, and described as an uninviting wet [30] or fiery place reserved for sinful people in the Ainu religionas stated by missionary John Batchelor.

In Tengrismit was believed that the wicked would get punished in Tamag before they would be brought to the third floor of the sky. In Taoismhell is represented by Diyu. The Sumerian afterlife was a dark, dreary cavern located deep below the ground, [35] where inhabitants were believed to continue "a shadowy version of life on earth". The souls in Kur were believed to eat nothing but dry dust [36] : 58 and family members of the deceased would ritually pour libations into the dead person's grave through a clay pipe, thereby allowing the dead to drink.The voucher system worked efficiently at hotel check-in, shuttle services and anywhere else ticketing was needed.

Thanks NV for a great Icelandic experience. Over all the tour was amazing.

Ukweli kuhusu kuzimu (jehanamu)

We were able to modify the 7 day tour to 9 day tour. At our face to face meeting, we discussed the Blue Lagoon and decided it was best to go there on the last day on the way to the airport. This was taken care of right away away, Our vouchers were emailed and printed at the hotel for us.

Overall the whole experience was perfect. You took the stress away of laying out out route and suggested options. We used the map, the GPS and the road guides often.

kuzimu meaning in swahili

We reviewed them each night to plan the next day. Having a car and a place to stay looked after made it very easy and flexible for us.

We loved all the places booked for us. It was fantastic they offered breakfast for us. We would definitely use your services again some day and recommend to anyone considering a relaxing self drive vacation in Iceland. The roads in Iceland were far better than I had envisioned.

Cheers, Singer, The entire experience was fabulous. Having everything organized and written out by day was great. Each day was fantastic.

Providing the GPS coordinates was brilliant. Our trip was made so easy because everything was beautifully organized for us. It was a fabulous experience. Each of the destinations was magnificent and we also did many of the suggested additional recommendations. We would not have seen as much without the tour. Also, the hotel arrangements were terrific, and the voucher system made checking in very easy.

We will be back. We simply loved our journey. The only thing is the cost of living and the exchange value of our canadian dollar. But we were aware of this.

Sofia made a perfect job to customize the tour and it the communications were easy and fast. Thank you very much Sofia. We were able to see the midnight sun because of nordic visitor they have planned our tour very well and the local guides were very co operative. We used Larus at Nordic Visitors to arrange a weeklong tour of Reykjavik and the Southern Coast of Iceland. We were extremely impressed with the quality of the services--and we have traveled extensively throughout the world.

Larus was extremely responsive to our inquiries and tailored the perfect trip for us that allowed us to enjoy the country's beautiful scenery and to do a lot of great hiking. The travel plans were flawless--from the transfer at the airport, to the rental car and to the charming hotels he booked for us.

In fact, he even recommended stops along our itinerary for homemade ice cream. We would definitely use Nordic Visitor again for another trip to Iceland.ODDFELLOW ran four lengths back from the winner last start at Quirindi when resuming and likely to race off the speed, place claims.

Diamond Charlie (13) 1. Sweet Fella (10) 10. Cuban Lass (8) 4. Oakwood Lady (6) DIAMOND CHARLIE won once this prep at Harden four runs back and finished in the middle of the pack last start at Orange, commands respect. SWEET FELLA in the money last start running third at Goulburn and has three placings from eight runs this prep, dangerous.

CUBAN LASS on a seven day back-up and only just missed last start, finishing a length back from the winner at Orange, looks threatening. OAKWOOD LADY has good early speed and two wins from 12 attempts this campaign, place best. Tycoon Mar (1) 4. Artistic Beauty (8) 7.

Previcox for dogs canada

Prima Stella (11) Hard to see anything upsetting the top two choices. VEGA comes back to race at a country level and Greg Ryan a bonus, genuine contender. TYCOON MAR was narrowly beaten as a favourite last start at Cessnock and drawn the rails, must be considered. ARTISTIC BEAUTY only just missed in driving finish last start at Mudgee when fresh and likes the cut in the ground, could threaten.

PRIMA STELLA winner of three in a row after last start win at Orange and will appreciate the cut in the ground, looks threatening. Cannon Run (9) 5. Celtic Diamond (11) 2. Noel's Gift (4) 4.

Diaper rash cream price

Colonial Reign (6) CANNON RUN proven perfromer on a soft track and known to be strong late, a winning chance. CELTIC DIAMOND short back-up of seven days and has two placings from 11 runs this prep, place claims. NOEL'S GIFT 3 wins from six attempts this campaign and came on strong when just beaten last start at Orange, place hope. COLONIAL REIGN won once this prep at Cessnock three runs back and rates highly with Jean Van Overmeire aboard, capable of getting into the money.

Verdancy (8) HERMANITO placed at only start at Hamilton on a soft track and draws to do no work, the one to beat. SOLAAZEM came on strong when just beaten last start at Mount Gambier on a soft track and should run fitter for past attempts, needs the breaks. VERDANCY placed at long odds last start at Hamilton on a soft track when resuming and placed at Wodonga in only second-up attempt, not the worst.

Red Charlize (5) 9. Room to Rhyme (4) 5.


One thought on “Kuzimu meaning in swahili

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *